Nia Studio Höganäs, Våren 2017:
9 Januari: Vårtermin Nia börjar
2-3 Februari: PLAYSHOP NIA Vintervitamin
4-5 Februari: TRAINING NIA 52 Moves
20-26 Maj: TRAINING NIA White Belt
 

 
Läs mer på www.niastudio.se